Povijesni ples

Djelovanje studija odvija se kroz nekoliko razina, a jedna od njih su plesni ansambli u Zagrebu i Hrvatskoj kojima se afirmiraju tematske cjeline:

1. Srednjovjekovno pučki plesovi  od 12. do 14. st.
Život i kultura europskih gradova u vrijeme kasnog Srednjeg vijeka.
Društveni plesovi svih statusnih slojeva mješovitog gradskog stanovništva.
Najstariji  pučki „saltarelli“, plesovi lančanih i kružnih grupacija.

2. Dvorsko renesansni plesovi plemstva 15. i 16. stoljeća
Život i kultura europskih gradova i dvorova u vrijeme renesanse.
Društveni  plesovi aristrokracije poznati kao statusni „dances nobles“.
Elegantni i otmjeni dvorski plesovi plemstva: bassa i alta danza, balli i balletti. 

3. Barokna scenska baština 17.  i 18. stoljeća
Život i kultura europskih gradova i dvorova u vrijeme baroka.
Društveni i scenski plesovi najviših i najbogatijih statusnih slojeva društva.
„Ballet de Cour“- dvorski balet plemstva, kazališni scenski solo ples, muzičko-plesne suite, društvene „contredansess“ forme i razvoj baleta, umjetničkog kazališnog profesionalnog plesa.

4. Društveno-salonska tradicija 19. stoljeća
Život i kultura europskih gradskih palača, dvorana i plesnih salona.
„Elitni“ društveni balovi, svečane plesne zabave plemstva i bogate građanske klase.
Nacionalni plesovi Europe: valcer, polka, galop, mazurka, kadrila polonez i kotijon.