Barokna scenska baština

Život i kultura europskih gradova i dvorova u vrijeme baroka 17. i 18. stoljeća.
Društveni i scenski plesovi najviših i najbogatijih statusnih slojeva društva.


„Ballet de Cour“- dvorski balet plemstva, kazališni i scenski solo ples, muzičko-plesne suite, društvene „contredansess“ forme te razvoj baleta, umjetničkog kazališnog profesionalnog plesa.

 

Oživljavanjem starih, danas manje poznatih i uglavnom  zaboravljenih plesnih vremena, ulazimo u novu avanturu, novi izazov i novi način kreiranja uvijek novo promjenljive  „bezvremenske“ plesne kulture.

Zato, svako glazbeno-scensko razdoblje zahtjeva određenu plesnu vještinu, učenje i uvježbavanje te interpretativnu koreografsku postavu.

 

Plesno povijesne cjeline namijenjene su edukaciji i rekreaciji djece, mladih i odraslih, a prilagođuju se za svaku grupaciju posebno: prema interesu, predhodom iskustvu i plesnim sposobnostima.