Društveno-salonska tradicija 19. st.

Život i kultura europskih gradskih palača, javnih plesnih dvorana i privatnih plesnih salona.
„Elitni“ društveni balovi, svečane plesne zabave plemstva i bogate građanske klase.
Nacionalni plesovi Europe: walzer, polka, gallop, mazurka, quadrilla, polonez, cotillion…  

 

Oživljavanjem starih, danas manje poznatih i uglavnom  zaboravljenih plesnih vremena, ulazimo u novu avanturu, novi izazov i novi način kreiranja uvijek novo promjenljive „bezvremenske“ plesne kulture.

Zato, svako glazbeno-scensko razdoblje zahtjeva određenu plesnu vještinu, učenje i uvježbavanje te interpretativnu koreografsku postavu.

 

Plesno povijesne cjeline namijenjene su edukaciji i rekreaciji djece, mladih i odraslih, a prilagođuju se za svaku grupaciju posebno: prema interesu, predhodom iskustvu i plesnim sposobnostima.